Skip to contents

Authors

  • Zacharias Steinmetz. Author, maintainer.

  • Julius Albert. Contributor.

  • Kilian Kenngott. Contributor.

Citation

Source: DESCRIPTION

Steinmetz Z (2023). envalysis: Miscellaneous Functions for Environmental Analyses. https://github.com/zsteinmetz/envalysis, https://zsteinmetz.de/envalysis/.

@Manual{,
  title = {envalysis: Miscellaneous Functions for Environmental Analyses},
  author = {Zacharias Steinmetz},
  year = {2023},
  note = {https://github.com/zsteinmetz/envalysis, https://zsteinmetz.de/envalysis/},
}